top of page

Veranderings- en ontwikkelingsprocessen

TeamBoost helpt teams heldere doelen te formuleren, uiteraard in overleg met het beleid. Vervolgens worden concrete stappen uitgewerkt om deze doelen te realiseren.

 

Sessie 1

intake met beleidsteam over de gewenste verandering.

 

Sessie 2

afhankelijk van de participatiegraad van het team:

- wordt de doelstelling samen geformuleerd. 

OF

- wordt de vooraf bepaalde doelstelling voorgesteld.

Via oplossingsgerichte teamcoaching wordt gezocht naar wat werkt voor dit team in deze situatie en wordt er een stappenplan opgesteld.

 

Sessie 3

opvolging, evaluatie en bijsturing.

Resultaat

Een concreet doel dat door iedereen gekend is en gedragen wordt

Een stappenplan/actieplan (met aandacht voor bezwaren en bezorgdheden)

Effect op het team

Werkt verbindend

Verhoogt engagement

bottom of page