top of page

Maatwerk

Misschien heb jij andere plannen met jouw team die je niet terugvindt in het aanbod. Contacteer ons dan zeker.  We stippelen trajecten op maat uit.

Resultaat

We bepalen in onderling overleg het gewenste én haalbare resultaat.

Effect op het team

Ook de mogelijke effecten op het team worden besproken.  We streven steeds naar groei en ontwikkeling.  We laten het eigenaarschap bij het team.

bottom of page