top of page

Intervisie

Een intervisiebegeleider laat personen uit een team (max. 8 personen) reflecteren over werkgerelateerde situaties in een veilig klimaat. We vertrekken hierbij vanuit voorbeelden uit de praktijk; situaties waarin mensen vast zitten en geen uitweg meer zien. We hanteren een gestructureerd én oplossingsgericht intervisiemodel.

Resultaat

Door het ontdekken van mogelijke oplossingen komt er beweging in de aanvankelijk uitzichtloze situatie.

Effect op het team

Verhoogt de cohesie binnen de groep

Deelnemers doen aan introspectie

Deelnemers leren van elkaar (uitwisselen van knowhow)

Deelnemers maken kennis met de oplossingsgerichte mindset 

bottom of page