top of page

Consent besluitvorming

Hoe komen we tot een gedragen besluit? Hoe zorgen we ervoor dat we werkelijk alle stemmen rond de tafel horen? Hoe benutten we het best de wijsheid van de groep?

De tools voor consent besluitvorming vanuit Deep Democracy en Sociocratie 3.0 bieden hier een mogelijke oplossing.

TeamBoost leert teams deze tools toe te passen.

Sessie 1:

vormingssessie waarin een eenvoudig theoretisch kader aangereikt wordt en er geoefend wordt met een fictief voorbeeld.

Sessie 2:

(facultatief). TeamBoost komt een echt besluitvormingsproces op de werkvloer faciliteren.

Resultaat

Breed gedragen en duurzame besluiten

Effect op het team

Deelnemers kennen de tools en kunnen deze in een eenvoudige situatie toepassen

Deelnemers werken vanuit gelijkwaardigheid

Minder weerstand en minder sabotagegedrag

bottom of page